Nápověda

Nastavení

Jazyk ovládání aplikace

Aplikace je v jazyce shodném s jazykem systému telefonu. Chcete-li jazyk ovládání aplikace změnit, je nutné tak učinit v nastavení systému telefonu.

Jazyky obsahu aplikace

Ve Vámi preferovaných jazycích se Vám zobrazí dostupní průvodci a body zájmu v mapě. Pokud je průvodce či bod zájmu ve více preferovaných jazycích, zobrazí se v prvním z nich.

Nastavení >> Preferované jazyky >> Změnit

U vybraného jazyka je třeba přidržet prst na ikonce na pravé straně od jazyka a prstem přesunout na požadovanou pozici.

Předplatné

Roční předplatné umožní zobrazovat veškerý obsah v aplikaci bez přídavného reklamního banneru, díky čemuž bude načítání mapy rychlejší.

Nastavení >> Předplatné

V nastavení je vidět, zda máte zaplacené předplatné a do kdy. Pro nákup předplatného je nutné mít účet na Store propojen s kreditní kartou. Samotný nákup probíhá pomocí funkce in app purchase Vašeho Store. Aplikace nedisponuje a neuchovává Vaše údaje o platebních kartách.

Aplikace po prvotním stažení i bez zaplaceného předplatného nezobrazuje reklamní banner, který se objeví až po 14 dnech používání aplikace. Tento reklamní banner ale nebude nijak překážet dalšímu fungování aplikace a map.

Stažení dříve zakoupených produktů

Pokud jste si dříve v aplikaci zakoupil/a průvodce, máte tyto průvodce i v současné verzi aplikace zdarma. Pokud jste si předtím zakoupil/a některou z map, v této verzi aplikace dostáváte zdarma roční předplatné (viz výše).

Nastavení >> Obnovení plateb

Po kliknutí na tlačítko „Obnovení plateb“ se aplikace zeptá na Váš účet ve Vašem Store, kde jsou zaznamenány všechny Vaše dřívější nákupy. Po obnovení plateb najdete všechny dříve zakoupené průvodce ve složce „Moji průvodci“.

Použití více přístrojů

Zakoupené produkty lze použít na více přístrojích se stejných operačním systémem. Pro použití produktů na druhém přístroji zdarma je nutné být přihlášen stejným účtem ke Store jako v přístroji prvním a provést obnovení plateb (viz výše).

Typ mapy

Můžete si nastavit, má-li se mapa zobrazovat s obsahem pro pěšího turistu nebo cykloturistu. Turistická mapa obsahuje značené pěší turistické trasy a další turistický obsah, cyklomapa značené i neznačené doporučené cyklotrasy a další cyklistický obsah.

Nastavení >> Typ mapy

Typ mapy lze kdykoli (i u dříve stažených map) změnit.

Pokud si v jazycích obsahu aplikace (viz výše) nastavíte jako jeden z preferovaných jazyků češtinu nebo slovenštinu, v "Typu mapy" si můžete nastavit speciální typ mapy "Rastrová mapa ČR, SR - cykloserver.cz". Mapa obsahuje turistické i cykloturistický obsah a je shodná s rastrovou mapou SHOCartu zobrazovanou na outdoorovém internetovém portálu www.cykloserver.cz. Mapu tohoto typu je nutné stáhnout až po nastavení tohoto typu mapy v nastavení aplikace.

Zobrazit měřítko

Ve spodní části mapy je možné zobrazit či skrýt grafické měřítko mapy.

Nastavení >> Zobrazit měřítko

Legenda

Pro vysvětlení mapového značkového klíče je možné zobrazit legendu. Legenda se vždy zobrazí pro nastavený typ mapy. Pokud chcete zobrazit legendu pro druhý typ mapy, je potřeba nejdříve tento typ změnit v nastavení (viz výše).

Nastavení >> Legenda

Smazání všech stažených map a průvodců

V aplikaci je možné smazat všechny offline mapy a průvodce.

Nastavení >> Smazat offline mapy
Nastavení >> Smazat stažené průvodce

V závorce je uvedena velikost všech dat map (průvodců), které jsou stažené v telefonu a využívané aplikací. Tato data budou následně smazána.

Doporučit aplikaci

Máte možnost poslat sms zprávu či email Vašim známým a přátelům s krátkou informací o aplikaci PhoneMaps a odkazy do jednotlivých Storů pro její stažení.

Nastavení >> Doporučit aplikaci

Hodnotit aplikaci

Máte možnost napsat hodnocení aplikace s udělením určitého počtu hvězdiček ve Vašem Storu. Děkujeme Vám za hodnocení – nám pomůžete při dalším zlepšování a rozvoji aplikace, dalším uživatelům pak udělat si na aplikaci názor.

Nastavení >> Hodnotit aplikaci

Mapy

Mapový obsah aplikace

Aplikace obsahuje zoomovatelné podrobné mapy, které je možné používat online či offline. Vektorové mapy je možné zoomovat až do podrobného měřítka cca 1 : 5 000, rastrové mapy do měřítka 1:25 000 - 1:15 000. V nastavení můžete změnit typ mapy na mapu turistickou či cykloturistickou, turistické mapy obsahují značenou síť turistických tras a další turistický obsah, cyklotrasy značenou i neznačenou doporučenou síť cyklotras a další cykloturistický obsah. Turistický i cykloturistický obsah není obsažen na celém znázorněném území ve stejné kvalitě. Na části území je obsah uveden až do nejpodrobnějšího měřítka, na části území pouze v měřítcích vhodných pro pěší turistiku a cykloturistiku, v části území úplně chybí. Mapová data jsou neustále doplňována a zpřesňována, postupně je doplňován turistický a cykloturistický obsah i pro další území a podrobnější měřítka. Pokud si v jazycích obsahu aplikace (viz výše) nastavíte jako jeden z preferovaných jazyků češtinu nebo slovenštinu, v "Typu mapy" si můžete nastavit speciální typ mapy "Rastrová mapa ČR, SR - cykloserver.cz". Mapa obsahuje turistické i cykloturistický obsah a je shodná s rastrovou mapou SHOCartu zobrazovanou na outdoorovém internetovém portálu www.cykloserver.cz.

Aplikace obsahuje zoomovatelné podrobné mapy, které je možné používat online či offline. Mapy je možné zoomovat až do podrobného měřítka cca 1 : 5 000. V nastavení můžete změnit typ mapy na mapu turistickou či cykloturistickou, turistické mapy obsahují značenou síť turistických tras, cyklotrasy značenou i neznačenou doporučenou síť cyklotras a další cykloturistický obsah. Turistický i cykloturistický obsah není obsažen na celém znázorněném území ve stejné kvalitě. Na části území je obsah uveden až do nejpodrobnějšího měřítka, na části území pouze v měřítcích vhodných pro pěší turistiku a cykloturistiku, v části území úplně chybí. Mapová data jsou neustále doplňována a zpřesňována, postupně je doplňován turistický a cykloturistický obsah i pro další území a podrobnější měřítka.

Užití offline map

Pokud nechcete či nemůžete užívat mapy online s připojením k internetu, můžete si je stáhnout přímo do telefonu a následně používat offline bez nutnosti připojení.

Po kliknutí v menu na položku „Mapy“ se otevře obecná mapa se čtvercovou sítí jednotlivých offline map. Každá mapa obsahuje šipku (ke stažení) a velikost mapy. Po kliknutí na danou mapu se začne mapa stahovat (zobrazují se procenta stažení mapy). Po stažení mapy je čtverec označen ikonkou a popsán „staženo“.

I když se nacházíte mimo signál internetu, po kliknutí v menu na položku „Mapy“ uvidíte čtvercovou síť s označením map, které máte stažené.

Pro prvotní stažení map je nutné být připojen k internetu. Jedna mapa má i několik desítek MB, doporučujeme používat rychlejší a stálé WiFi připojení.

Offline mód

Pokud máte internetové připojení ve svém mobilním tarifu, ale nechcete při prohlížení mapových dat neustále stahovat velké mapové dlaždice, zapněte si v hlavním menu „Offline mód“. V offline módu aplikace zobrazí pouze mapová data uložená ve Vašem telefonu a nenačítá mapová data online pomocí internetu. I v offline módu můžete ale stále online vyhledávat lokality na mapě či plánovat trasy.

Funkce

Aktuální poloha

Aplikace umožňuje zobrazit aktuální polohu uživatele na mapě.

Po kliknutí na grafickou ikonku v levé dolní části mapy se pomocí výrazného bodu na mapě zobrazí aktuální poloha uživatele.

Možnost natočení mapy

Mapa v aplikaci je automaticky orientována na sever, aplikace však rovněž umožňuje natočit mapu ve směru pohledu či pohybu uživatele nahoru.

Po dvojím kliknutí na grafickou ikonku v levé dolní části mapy se objeví ikonka buzoly a při natáčení zařízení se natáčí rovněž mapa, a to tak, že směr zařízení je na mapě vždy nahoře. Tento mód můžete zrušit opětovným kliknutím na ikonku buzoly. Ikonka je následně změněna zpět na ikonku aktuální polohy.

Vyhledávání míst

Po kliknutí v menu na položku „Vyhledávání“ máte možnost fulltextově vyhledat Vámi zvolenou lokalitu. Aplikace při připojení k internetu (se zapnutým i vypnutým online módem) vyhledává z offline databáze názvů průvodců, tras i bodů zájmu v aplikaci i online databáze lokalit. Pokud je aplikace mimo dosah internetové sítě (bez připojení k WiFi či internetu), vyhledává pouze v offline databázi.

Uživatelské body zájmu

Vytváření vlastních bodů

Uživatel může vytvořit vlastní body zájmu nad mapou, a to několika způsoby:
1. Dlouhým podržením prstu nad danou lokalitou a následným kliknutím na vyskakovací okno a uložením bodu.
2. Vyhledáním lokality pomocí položky „Vyhledávání“ v menu (viz výše), kliknutím na vyskakovací okno a uložením bodu.
3. Během probíhajícího záznamu trasy kliknutím na ikonku vložit textový bod či fotografii a bod uložit.

Editace vlastních bodů

Všechny uživatelem vytvořené body je možné zobrazit po kliknutí v menu na položku „Moje body“. Pokud chcete všechny body zobrazit v mapě, stačí kliknout na horní lištu, a minimalizovat tak tabulkový výpis bodů.

Po kliknutí na konkrétní bod se o něm objeví podrobné informace. Zde můžete bod editovat či jej smazat.

Moje body >> Konkrétní vybraný bod >> Editovat

Editovat lze jméno i popis bodu, můžete odebrat či přidat fotografii. Fotografii je možné pořídit pomocí kamery Vašeho zařízení či přidat již dříve vytvořenou z galerie Vašeho zařízení. Při pořízení fotografie přímo v aplikaci se fotografie zároveň ukládá také do galerie Vašeho zařízení.

Mazání vlastních bodů

Vámi vybraný dříve vytvořený bod můžete rovněž z aplikace vymazat.

Moje body >> Konkrétní vybraný bod >> Smazat

Uživatelské trasy

Vytvoření tras

Uživatel může vytvořit trasy několika způsoby:
1. Zaznamenáním vlastní trasy pomocí položky „Záznam trasy“ v menu.
2. Importováním trasy vytvořené mimo aplikaci ve formátu gpx.
3. Naplánováním a uložením tras pomocí položky „Plánování trasy“.

Záznam tras

V menu po kliknutí na položku „Záznam trasy“ je možné pustit zaznamenávání aktuální trasy. Zaznamenávání trasy probíhá i ve chvíli, kdy máte vypnutou obrazovku Vašeho zařízení, a to až do doby zastavení zaznamenávání trasy (kliknutí na grafické tlačítko konce zaznamenávání) a uložení příslušné trasy.

Během zaznamenávání trasy je možné rovněž vytvářet uživatelské body zájmu (viz výše).

Import tras

Chcete-li si importovat trasu dříve vytvořenou mimo Vaši aplikaci, pošlete si soubor gpx prostřednictvím emailu do emailové schránky, do které se dostanete ve Vašem zařízení (prostřednictvím emailového klienta či webové emailové schránky). Kliknutím na gpx soubor v emailu soubor stáhnete do telefonu a následně dalším kliknutím na soubor a ikonku otevření máte možnost soubor zkopírovat a otevřít v aplikacích uložených v telefonu. Z nabídky vyberte aplikaci PhoneMaps a trasu uložte. Trasu posléze můžete najít v menu po kliknutí na položku Moje trasy.

Plánování tras

Po kliknutí v menu na položku „Plánování trasy“ si můžete podle Vámi definovaných kritérií naplánovat a následně uložit Vaši trasu.

Pro správné vybrání nejvhodnější trasy je nutné určit aktivitu, pro kterou je trasa určena (pěší turistika, cykloturistika, transport automobilem) a určit začátek, konec a případné průchozí (průjezdní) body na trase. Start, cíl i průchozí body je možné vybrat z několika možností: aktuální poloha, fulltextové vyhledávání lokality či vybrání bodu na mapě (takové posunutí mapy, aby Vámi vybraný bod byl ve středu obrazovky pod kurzorem a následným kliknutím na tento kurzor).

Po vyplnění všech položek a kliknutí na tlačítko Hledat trasu se Vám zobrazí systémem doporučená trasa nad mapou. Pokud následně kliknete na horní lištu, zobrazí se Vám podrobnější informace o trase s možností uložení navržené trasy do sekce „Moje trasy“ v aplikaci.

Funkce plánování tras pracuje pouze při připojení k internetu (prostřednictvím WiFi nebo mobilního internetu), je vyžadována komunikace se serverem a dochází k minimálnímu stažení dat.

Export tras

Všechny Vaše trasy můžete prostřednictvím emailu odeslat svým známým a přátelům či exportovat do jiného externího zařízení.

V menu klikněte na položku „Moje trasy“ a vyberte konkrétní trasu. V detailu konkrétní trasy máte možnost trasu editovat, smazat a odeslat jako přílohu emailu ve formátu gpx ze svého emailového klienta v telefonu.

Moje trasy >> Konkrétní vybraná trasa >> Odeslat

Editace tras

Všechny uživatelem vytvořené trasy je možné zobrazit po kliknutí v menu na položku „Moje trasy“. Pokud chcete všechny trasy zobrazit na mapě, stačí kliknout na horní lištu a minimalizovat tak tabulkový výpis tras.

Po kliknutí na konkrétní trasu se objeví podrobné informace o daném trase. Zde můžete trasu odeslat, editovat či smazat.

Moje trasy >> Konkrétní vybraná trasa >> Editovat

Editovat můžete jméno i popis trasy a změnit barvu trasy.

Mazání tras

Vaši vytvořenou či importovanou trasu můžete rovněž z aplikace vymazat.

Moje trasy >> Konkrétní vybraná trasa >> Smazat

Průvodci

Seznam všech průvodců

Kliknutím v menu na položku „Průvodci“ se Vám nad mapou zobrazí seznam všech dostupných průvodců ve zvolených jazycích (viz výše). Zoomováním můžete na mapě měnit měřítko. Pokud kliknete na horní lištu, seznam všech průvodců aktuálně zobrazených nad mapou se Vám objeví textově v abecedním pořadí.

Po kliknutí na konkrétního průvodce získáte bližší informace o daném průvodci s možností nákupu či stažení průvodce. Pro nákup průvodce je nutné mít účet na Store propojen s kreditní kartou, samotný nákup probíhá pomocí funkce in app purchase Vašeho Store. Aplikace nedisponuje Vašimi údaji o platebních kartách.

Seznam mých průvodců

Pokud si průvodce jednou zakoupíte, můžete ho kdykoli smazat i nahrát zdarma, je pouze nutné být přihlášen stejným účtem ke Store a mít obnoveny platby (viz výše). Veškeré dříve zakoupené průvodce se objeví v sekci „Moji průvodci“.

Po kliknutí v menu na položku „Moji průvodci“ se Vám nad mapou zobrazí seznam všech Vámi dříve koupených či stažených průvodců. Zoomováním můžete na mapě měnit měřítko. Pokud kliknete na horní lištu, seznam všech průvodců aktuálně zobrazených nad mapou se Vám objeví textově v abecedním pořadí.

U průvodců, které máte ve svém zařízení stažené, najdete napravo vedle názvu průvodce zelenou grafickou ikonku.

Stažení průvodce

Po kliknutí na konkrétního průvodce v sekci „Průvodci“ získáte bližší informace o daném průvodci s možností jeho nákupu či stažení. Pro nákup je nutné mít Váš účet na Store propojen s Vaší kreditní kartou, samotný nákup probíhá pomocí funkce in app purchase Vašeho Store, aplikace nedisponuje Vašimi údaji o platebních kartách.

Po nákupu průvodce se začne průvodce stahovat do Vašeho zařízení pro pozdější offline užití. Průběh stažení je patrný na grafických hodinách pod názvem stahovaného průvodce. Pro stažení průvodců je nutné být připojen k internetu. Jeden průvodce má několik desítek až stovek MB, doporučujeme používat rychlejší a stálé WiFi připojení.

Technická podpora

Nefunguje Vám aplikace?
Nenašli jste zde odpověď na Vaši otázku?
Potřebujete poradit?
Chtěli byste nám poslat Vaše doporučení či připomínku?

Kontaktujte nás!

ZÁKAZNICKÁ PODPORA
e-mail: phonemaps@phonemaps.cz

Děkujeme Vám. Pomáháte nám aplikaci udělat lepší.